Arresten auteursrecht - £0.00   Add to cart

Flashcards

Arresten auteursrecht

Preview 3 out of 44  Flashcards

Hof Amsterdam Tariverdi/Stadsomroep
Hof Amsterdam Tariverdi/Stadsomroep
Makerschap, persoonlijkheidsrechten De wetgever heeft in artikel 25 lid 1 bepaald dat de fysieke maker van een werk zelfs nadat hij zijn auteursrecht heeft overgedragen zich kan beroepen op zijn persoonlijkheidsrechten (‘droit moral’). De wetgever heeft echter niet met zoveel woorden bepaald dat, indien artikel 8 Aw van toepassing is, het persoonlijkheidsrecht ook aan de fictieve maker toekomt. Hof oordeelt dat, hoewel denkbaar is dat ook een fictieve maker onder omstandigheden belang kan hebben bij persoonlijkheidsrechten van art. 25 Aw, bij toepasselijkheid van art. 8 Aw de fysieke maker hoe dan ook zijn persoonlijkheidsrechten blijven toekomen.
0
3
Flip
emmavandenpolder

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 450,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

Free  10x  sold
  • (0)