Praktijkonderzoek verpleegkundige verslaglegging; met literatuurstudie, kwantitatief en kwalitatief onderzoek, implementatieplan en aanbevelingen - £11.86   Add to cart

Thesis

Praktijkonderzoek verpleegkundige verslaglegging; met literatuurstudie, kwantitatief en kwalitatief onderzoek, implementatieplan en aanbevelingen

Hoofdstuk 1 presenteert de aanleiding van het onderzoek en de probleemstelling met de hoofd- en deelvragen. Verder, wordt de relevantie van het onderzoek op macro- meso- en microniveau beschreven. In hoofdstuk 2 wordt de methode van de literatuurstudie, kwantitatief en kwalitatief onderzoek toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt er ingegaan op de resultaten van de literatuurstudie en van het kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Tevens, wordt er een conclusie van de literatuurstudie en enquête weergeven. Hoofdstuk 4 legt de nadruk op het implementatieproces van de gevonden methode uit de literatuur volgens de vijf fasen van Grol en Wensing (2006). In hoofdstuk 5 kan de conclusie worden gevonden, onderbouwd met de resultaten van de literatuurstudie en het praktijkonderzoek. Hoofdstuk 6 weergeeft de discussie met een kritisch oog naar het uitgevoerde onderzoek. In hoofdstuk 7 komen de aanbevelingen op micro- meso- en macroniveau aan bod.

Last document update: 1 week ago

Preview 1 out of 52  pages

rrafaella

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 300,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

£ 11.86
  • (0)
  Add to cart