SELL
THESIS
£13.84
Also available in bundle from £22.33
Add to wishlist
100% Money Back Guarantee
Download is directly available
Better prepared for your exams
913
34
(10)

HBO eindopdracht fase 1 beoordeeld feb 2016 met 9.0

Mijn eindopdracht na fase 1 van HBO NCOI Beoordeling had het volgende commentaar: Er zijn twee kleine opmerkingen, die niet zozeer met de inhoud als wel met de uitvoering te maken hebben. De eerste is dat de illustraties (met name de pie-charts op pagina 5 praktisch niet te leze zijn. Dat is jammer. Daarnaast de opmerking dat de literatuurverwijzingen moeten worden opgesteld in het APA format: [‘achternaam eerste auteur, jaar van publicatie eventueel aangevuld met het betreffende paginanummer.'] Maar dit zijn ook de enige twee opmerkingen op deze verder keurige uitwerking. Opdracht: Het doel van uw eindopdracht is te laten zien dat u de leerstof van de gevolgde modules uit uw opleiding beheerst (zoals hierboven beschreven). Dit doet u door fase 1, 2 en 3 van de onderzoekscyclus te doorlopen. Daarbij is het van groot belang dat u continu aangeeft waarom u bepaalde keuzes maakt. U doorloopt onderstaande stappen om het hierboven genoemde doel te bereiken. Concreet werkt u het volgende uit, waarbij u de 'Studenthandleiding HBO eindopdracht' en het boek Praktijkgericht Onderzoek gebruikt: U start uw eindopdracht door een onderwerp te kiezen op basis van de hierboven genoemde oriëntatie. Hiervoor neemt u een situatie uit uw eigen praktijk of een onderwerp dat u fascineert als uitgangspunt. U formuleert een probleemanalyse van uw onderwerp (fase 1 van de onderzoekscyclus). U formuleert een probleemdefinitie op basis van uw onderwerp (fase 1 van de onderzoekscyclus). Formuleer een doelstelling. Formuleer een centrale onderzoeksvraag. Formuleer op basis van de centrale onderzoeksvraag de bijbehorende deelvragen. U bestudeert de bronnen die relevant zijn voor uw probleemdefinitie en werkt dit uit in een theoretisch kader (fase 2 van de onderzoekscyclus). U stelt op basis van de relevante bronnen een onderzoeksmodel op (fase 2 van de onderzoekscyclus). U maakt een onderzoeksontwerp voor eventueel verder onderzoek (fase 3 van de onderzoekscyclus). U reflecteert op het onderzoek als onafhankelijk onderzoeker. Het uitvoeren van het onderzoek op basis van het onderzoeksontwerp behoort niet tot de eindopdracht.

Last document update: 2 year ago
Preview 1 out of 17 pages
Reviews ( 10 )
By beauwiej89  · 5 months ago
By wdrompelman  · 6 months ago
By ctuinenburg  · 7 months ago
By aitbahmadmustapha  · 11 months ago
By ahbrusse  · 1 year ago
THESIS
£13.84
Also available in bundle from £22.33
Add to wishlist
100% Money Back Guarantee
Download is directly available
Better prepared for your exams
913
34
(10)
Document information
Connected school, course & module
About the document
Uploaded on
22 December 2016
Number of pages
17
Written in
2016/2017
Type
Thesis
Supervisor(s)
Unknown
Year
Unknown
Seller
SILVER  
simon1967
Member since 2 year ago
139 documents sold
Reviews received:
7
25
11
1
0
Buy with confidence
Trusted by students worldwide
Over the past month, 21,189 students have bought study materials through Stuvia.
Immediately available, always accessible
Your summaries are immediately downloadable after purchase, wherever and whenever you study, in both digital and hardcopy formats.
100% money back guarantee
Is your purchase not to your liking? Then you will be refunded for the entire amount, as Stuvia credit.
Safe & Protected transactions
Pay with trusted payment options like your Credit or Debit Card. Payments are handled through a secure TLS-Connection so your information is always well protected.

The best notes & summaries

Avoid resits and achieve higher grades with the best module summaries written by your fellow students.
Avoid resits
With summaries written by fellow students, you are guaranteed to be properly prepared for your exams. Over 250,000 specific summaries are at your disposal. Your fellow students know exactly where the pitfalls lie and what the key elements will be to your success in that module. With their assistance, you can become well prepared and can avoid having to retake exams.
Get better grades
Thanks to the summaries written by fellow students specifically for your course and its modules, you will never miss a trick when it comes to your exams. No generic book summaries, but the specific content you need to ace your exams.
Earn while you study
Have you written lots of lecture summaries or notes? Earn hundreds of pounds each month by selling your written material to your fellow students. Last year students earned over £ 500,000 from selling their work to other students.