SELL
THESIS
£6.84
Add to wishlist
100% Money Back Guarantee
Download is directly available
Better prepared for your exams
625
13
(3)

NCOI Eindopdracht fase 2 opleiding Financieel Economisch Management cijfer 8

Eindopdracht fase 2 Bachelor Financieel-Economisch Management (FEM) Exameninformatie: student U rondt deze fase af met een eindopdracht. Hieronder vindt u meer informatie over het onderwerp van de eindopdracht, de richtlijnen en de beoordeling. Onderwerp Ter afsluiting van uw jaar HBO Controlling maakt u een eindopdracht. In deze eindopdracht laat u zien dat u de gevolgde modules uit de afgelopen fase in samenhang kunt aantonen. U laat zien dat u de modules in voldoende mate beheerst en doet op een correcte manier verslag van uw uitwerkingen. In de eindopdracht zijn een aantal zaken opgenomen die u verplicht opneemt in de uitwerking van uw eindopdracht. Additionele zaken zoals specifieke berekeningen of een organigram kunt u opnemen in de bijlagen. Inhoudelijke opdracht Opdracht, deel 1: Selecteer een (recentelijk) binnen uw organisatie uitgevoerde investeringsbeslissing. Analyseer voor deze investeringsbeslissing minimaal: • de gehanteerde methodieken bij de investeringsbeslissing. U kunt hierbij denken aan de boekhoudkundige terugverdientijd, de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit, de netto contante waarde en de interne rentabiliteit; • de borging van de aannames in het Management Control Systeem. Wat zijn de aannames die gedaan zijn en op welke wijze zijn deze geborgd? • één of meerdere adviezen ter verbetering van de kwaliteit van deze borging. Wees zo concreet als mogelijk in uw advies. Wat moet de organisatie aanpassen om deze borging te verbeteren? Gebruik voor uw analyse ten aanzien van de investeringsbeslissing maximaal 5 - 7 pagina’s. Opdracht, deel 2: Maak een onderbouwde beoordeling van de jaarrekening van uw organisatie. Beoordeel de door u geselecteerde jaarrekening op de onderstaande punten: • de kwaliteit van de kasstroom. Let hierbij niet de op techniek van de totstandkoming, maar de inhoud van de cijfers; • de gehanteerde waarderingsgrondslagen; • maakt uw organisatie gebruik van IFRS of waarderingsgrondslagen en waarom? Als uw organisatie van waarderingsgrondslagen gebruikmaakt, wat zouden de gevolgen voor uw organisatie zijn indien besloten werd om naar IFRS over te gaan? Gebruik voor uw beoordeling ten aanzien van de jaarrekening maximaal 5 - 7 pagina’s.

Preview 3 out of 24 pages
Reviews ( 3 )
By Studiehoofd17  · 1 year ago
By bertine17  · 2 year ago
By schimmelarjen  · 2 year ago
THESIS
£6.84
Add to wishlist
100% Money Back Guarantee
Download is directly available
Better prepared for your exams
625
13
(3)
Document information
Connected school, course & module
About the document
Uploaded on
14 May 2016
Number of pages
24
Written in
2013/2014
Type
Thesis
Supervisor(s)
Unknown
Year
Unknown
Seller
SILVER  
RishmaRamjiawan
Member since 6 year ago
202 documents sold
Reviews received:
10
38
19
1
0
Buy with confidence
Trusted by students worldwide
Over the past month, 21,189 students have bought study materials through Stuvia.
Immediately available, always accessible
Your summaries are immediately downloadable after purchase, wherever and whenever you study, in both digital and hardcopy formats.
100% money back guarantee
Is your purchase not to your liking? Then you will be refunded for the entire amount, as Stuvia credit.
Safe & Protected transactions
Pay with trusted payment options like your Credit or Debit Card. Payments are handled through a secure TLS-Connection so your information is always well protected.

The best notes & summaries

Avoid resits and achieve higher grades with the best module summaries written by your fellow students.
Avoid resits
With summaries written by fellow students, you are guaranteed to be properly prepared for your exams. Over 250,000 specific summaries are at your disposal. Your fellow students know exactly where the pitfalls lie and what the key elements will be to your success in that module. With their assistance, you can become well prepared and can avoid having to retake exams.
Get better grades
Thanks to the summaries written by fellow students specifically for your course and its modules, you will never miss a trick when it comes to your exams. No generic book summaries, but the specific content you need to ace your exams.
Earn while you study
Have you written lots of lecture summaries or notes? Earn hundreds of pounds each month by selling your written material to your fellow students. Last year students earned over £ 500,000 from selling their work to other students.
×