Begrijp onderwijs I - £6.08   Add to cart

Bundle

Begrijp onderwijs I

In deze bundel vind je alles wat je nodig hebt voor het examen (be)grijp onderwijs I aan HoGent in januari 2020. Geleidelijk aan komt elk hoofdstuk erop, tegen december/ januari is de bundel compleet.

6 items

Samenvatting: 1. Maatschappelijk Bewustzijn

(0)
£2.60

in deze samenvatting vind je informatie over het maatschappelijk bewustzijn op 3 niveau's : het maatschappelijk bewustzijn via systeemdenken, het maatschappelijk bewustzijn via referentiekaders en het maatschappelijk bewustzijn via sociaal-cultureel bewustzijn. Ook geeft de samenvatting een duidelij...

View example

Samenvatting: 1.2 finaliteiten onderwijs

(0)
£3.04

In dit hoofdstuk vind je alles over de finaliteiten in het onderwijs, de hervorming van het onderwijs en de nieuwe leerplannen en eindtermen.

View example

Samenvatting: 2. onderwijsbeleid

(0)
£3.04

In deze samenvatting vind je een uitgebreide uiteenzetting over hoe het onderwijs is georganiseerd in België. Ter verduidelijking staan er ook vaak afbeeldingen en schema's bij. Het geeft een uitleg over het onderwijsbeleid op macro-, meso- en micro-niveau. Ook staat er alles in over de eindtermen,...

View example

Samenvatting: 3. Historische breuklijnen

(0)
£0.00

In dit hoofdstuk vind je een korte en bondige beschrijving van de 3 historische breuklijnen. Aangeraden is om dit hoofdstuk ook nog eens in de cursus na te lezen.

View example

Samenvatting: 4. armoede

(0)
£2.60

In dit document vind je alles wat je moet kennen over het onderwerp 'armoede' voor het vak (be)grijp onderwijs aan HoGent

View example

Samenvatting: 5. Superdiversiteit

(0)
£2.60

In deze samenvatting vind je alles over het onderwerp 'Superdiversiteit' voor het vak Begrijp onderwijs I. Alles wat je moet kennen voor dat vak, en dit onderwerp staat in deze samenvatting. Dit document bevat dus alles voor het examen (Be)grijp onderwijs I in januari aan HoGent.

View example
thyrajanssens

The best notes & summaries

Avoid resits and achieve higher grades with the best module summaries written by your fellow students.

Avoid resits

With summaries written by fellow students, you are guaranteed to be properly prepared for your exams. Over 250,000 specific summaries are at your disposal. Your fellow students know exactly where the pitfalls lie and what the key elements will be to your success in that module. With their assistance, you can become well prepared and can avoid having to retake exams.

Get better grades

Thanks to the summaries written by fellow students specifically for your course and its modules, you will never miss a trick when it comes to your exams. No generic book summaries, but the specific content you need to ace your exams.

Earn while you study

Have you written lots of lecture summaries or notes? Earn hundreds of pounds each month by selling your written material to your fellow students. Last year students earned over £500,000 from selling their work to other students.

£13.87   £ 6.08
  • (0)
  Add