intergrale opdracht thema 7 - £9.12   Add to cart

Bundle

intergrale opdracht thema 7

In het verslag staat uitgebreid geschreven hoe ik de casus van Joey heb behandeld. De informatie die ik heb opgezocht en alle bronnen die ik gebruikt heb. Het verslag is zeer uitgebreid en is een voorbereiding op het gesprek. Het praatpapier heb ik meegenomen naar het gesprek, hier staat alles op wat er wordt gevraagd en welke eisen er zijn gesteld

2 items

beroepssituatie intergrale opdracht thema 7

(3)
£7.82

2x sold

Thema 7 wordt er gevraagd een beroepssituatie uit te werken tot een praatpapier. Ik heb gekozen voor beroeps situatie Joey. Ik heb een uitwerking gemaakt van hoe en wat ik allemaal heb gevonden over de problemen. Het praatpapier heb ik meegenomen naar het gesprek.

View example

praatpapier situatie Joey

(2)
£4.34

1x sold

Het praatpapier bevat alle onderwerpen waar op gescoord wordt tijdens het gesprek. Mijn gesprek was uitmuntend aan de hand van dit praatpapier

View example
lis1989

The best notes & summaries

Avoid resits and achieve higher grades with the best module summaries written by your fellow students.

Avoid resits

With summaries written by fellow students, you are guaranteed to be properly prepared for your exams. Over 250,000 specific summaries are at your disposal. Your fellow students know exactly where the pitfalls lie and what the key elements will be to your success in that module. With their assistance, you can become well prepared and can avoid having to retake exams.

Get better grades

Thanks to the summaries written by fellow students specifically for your course and its modules, you will never miss a trick when it comes to your exams. No generic book summaries, but the specific content you need to ace your exams.

Earn while you study

Have you written lots of lecture summaries or notes? Earn hundreds of pounds each month by selling your written material to your fellow students. Last year students earned over £500,000 from selling their work to other students.

£12.16   £ 9.12  6x  sold
  • (0)
  Add