Samenvattingen voor het tentamen Verbintenissenrecht - £7.84   Add to cart

Bundle

Samenvattingen voor het tentamen Verbintenissenrecht

In deze bundel vindt je alle stof welke je moet kennen voor het tentamen Verbintenissenrecht uit de minor Privaatrecht Rechtsbijstand.

5 items

Samenvatting: Over verzuim en Sinterklazerij

(0)
£3.04

De belangrijkste punten uit het artikel " Over verzuim en Sinterklazerij" wordt in dit document samengevat.

View example

Samenvatting: Toelichting De Ronde Venen

(0)
£2.61

Het verband tussen de arresten Latour / de Bruin en De Ronde Venen / SNU wordt hier uitvoerig uitgelegd en hier komt naar voren wat nu eigenlijk de verandering geweest is en waarom er een nieuwe maatstaaf gehanteerd wordt.

View example

Samenvatting: Verzuim en ingebrekestelling bij schadevergoeding en ontbinding

(1)
£3.92

1x sold

Het wettelijke systeem voor een ingebrekestelling en verzuim wordt hierin uitgelicht. Hieraan worden ook enkele arresten gekoppeld welke ook bestudeerd moeten worden voor het tentamen Verbintenissenrecht.

View example

Samenvatting: Regels op een rij

(0)
£2.61

In deze samenvatting wordt meer ingegaan hoe duurovereenkomsten worden opgezegd met en zonder opzegregeling. Dit studiemateriaal hoort ook bij het tentamen Verbintenissenrecht.

View example

Samenvatting Jurisprudentie / vergelijking artikelen

(0)
£4.35

In deze samenvatting zijn alle belangrijke arresten voor het vak Verbintenissenrecht beschreven. Ook worden hierin enkele verwijzingen gemaakt naar artikelen, welke ook bestudeerd moeten worden voor het tentamen.

View example
claudiadost

The best notes & summaries

Avoid resits and achieve higher grades with the best module summaries written by your fellow students.

Avoid resits

With summaries written by fellow students, you are guaranteed to be properly prepared for your exams. Over 250,000 specific summaries are at your disposal. Your fellow students know exactly where the pitfalls lie and what the key elements will be to your success in that module. With their assistance, you can become well prepared and can avoid having to retake exams.

Get better grades

Thanks to the summaries written by fellow students specifically for your course and its modules, you will never miss a trick when it comes to your exams. No generic book summaries, but the specific content you need to ace your exams.

Earn while you study

Have you written lots of lecture summaries or notes? Earn hundreds of pounds each month by selling your written material to your fellow students. Last year students earned over £500,000 from selling their work to other students.

£14.82   £ 7.84
  • (0)
  Add